Ana Sayfa
Tanıtım
Tüzük
İlkelerimiz
Dernek Yönetimi
İletişim
Mobil Bölüm
MEDYA MAGAZİN
MANGAL SOHBETLERİ
BASIN AÇIKLAMALARI
ETKİNLİKLER
MESLEKİ BİLGİLER
BİZDEN HABERLER
KÖŞE YAZILARI
 DİĞER
ANA SAYFA  / Etkinlikler

TÜRK MEDYASI EDİRNE'DE BULUŞTU


TÜRK MEDYASI EDİRNE'DE BULUŞTUArkadaşına Gönder Yazı boyutunu büyütmek için       
 29 Kasim 2014 00 : 00 
Sağlık Bakanı Müezzinoğlu: "Sağlık Bakanı olarak basının sağlıklı olmasını isterim" Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Kolaylı: "Yayın yasağı genel alışkanlık haline gelmemeli" Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu Toplantısı Edirne'de Valilik, Edirne Belediyesi, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Ticaret Borsası işbirliğinde Edirne Gazeteciler Derneği'nin ev sahipliğinde yapıldı. Edirne Margi Otel Konferans Salonu'nda gerçekleşen Başkanlar Kurulu Toplantısı'na Sağlı k Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Vali Vekili Mustafa Ergün, Rektör Prof. Dr. Yener Yörük, Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Derya Sarılarlı, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı(Ankara) Nazmi Bilgin, Konfederasyona üye 8 Federasyon Başkanı Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) Genel Başkanı Mevlüt Yeni, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) Genel Başkanı Feridun Fazıl Özsöy, Ege Gazeteciler Federasyonu (EGF) Genel Başkanı Mehmet Abdioğulları, Güney Doğu Anadolu, Gazeteciler Federasyonu (GGF) Genel Başkanı Talat Akay, İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Adem Alemdar, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu (KGF) Genel Başkanı Turgut Özdemir, Marmara Gazeteciler Federasyonu (MGF) Genel Başkanı M. Nuri Kolaylı, Medya İhtisas Gazetecileri Federasyonu (MİGF) Genel Başkanı Kenan Macit, 70'e yakın il cemiyet başkanı ve basın mensubu katıldı. Zonguldak'ı Karaelmas Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sav temsil etti. Başkan Sav, kurulda söz alarak Anadolu'daki gazeteciler başta olmak üzere bütün gazetecileri ilgilendiren sarı basın kartı olmayan basın sigortasına göre çalışan gazetecilerin yıpranma haklarından faydalanması konusunda girişimde bulunulmasını istedi. Sorunun sonuç bildirgesinde de yer alıp çözümü konusunda girişimlerde bulunulmasına karar verildi. Başkanlar Kurulu'nun açılış konuşmasını Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Derya Sarılarlı yaptı. Sarılarlı, toplantıya katılan başkanlara ?hoş geldiniz' dedi ve Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın başarılı geçmesi temennisinde bulundu. Daha sonra kürsüye gelen Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Genel Başkanı Nuru Kolaylı, basının sorunlarıyla ilgili görüşlerini aktardı. Basınımızın içler acısı durumu bizleri rahatsız ediyor. Kolaylı "En doğudan Trakya'ya, kuzeyden güneye kadar ülkemizin her noktasında basının sorunları ve çözümü için görev yapıyoruz. Bugün de Edirne'deyiz. Bize ev sahipliği yapan Edirne Gazeteciler Cemiyeti Başkanı değerli meslektaşım Derya Sarılarlı'ya teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Basın özgürlüğü ve basın özgürlüğünü de kapsayan ifade özgürlüğü, çağımızda demokratik yaşamın olmazsa olmazıdır. Çağdaş demokratik toplumlarda halkın haber alma hakkı basın ve ifade özgürlüğüyle mümkündür. Bu hak günümüzde sosyal medyayı da kapsayacak bir biçimde genişlemiştir. Ancak, basınımızın bugünkü yapısını da içtenlikle ortaya koymak zorundayız. Gazete, televizyon, dergi, radyo, haber ajansı, internet-elektronik yayıncılığı kapsayan sektörümüzde, basın meslek ve etik ilkelerine uymayan kişiler boy göstermektedir. İsteyen herkes, eğitimine, bilgi birikimine bakılmaksızın habercilik yapabilmektedir. Günümüz Türkiye'sinde basın sektöründe yaşanan sorunların en büyük nedeni de bu kuralsızlıktır. Sadece okuma yazma bilmeniz, gazetecilik yapmanız için yeterlidir. Gerçek gazetecilik eğitim ve bilgi gerektirmesine karşın, gazetecilik, isteyen herkesin kuralsızca yapabileceği bir iş durumundadır. Oysa Türkiye'de, pek çok ülkede olduğu gibi, mesleklerle ilgili yasal düzenlemeler vardır. Herkes avukatlık ya da doktorluk yapamaz. Eczacılık, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik, muhasebecilik eğitim gerektiren mesleklerdir. Bu eğitimi veren fakültelerin diplomasına sahip olmak ve çeşitli yükümlülükleri yerine getirmek gerekir. Basınımızın bugünkü içler acısı bu durumu, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek gazetecileri rahatsız etti, halen de ediyor. Mesleğimizin onurunu korumak için yola çıktık Gazetecilik mesleğinin onurunu korumak ve hak ettiği saygın konuma ulaşmasını sağlamak için yaklaşık 20 bin basın mensubunun güç birliği yaparak, Gazeteciler Konfederasyonu çatısı altında bir araya geldiğini de sözlerine ekleyen Konfederasyon Başkanı Kolaylı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Birinci Genel Kurulunu Mayıs 2014'te Ankara'da yaptığımız Gazeteciler Konfederasyonu, Türkiye genelinde örgütlü 8 federasyon ile bu federasyonlara üye 82 basın meslek kuruluşunun gücünü tek çatı altında topladı. Bu örnek güç birliğinin 2. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nı, bugün Edirne Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde bu güzel ilimizde yapıyor olmanın heyecanı içindeyiz. Türkiye'nin dört bir yanından gelerek Edirne'de buluşan meslektaşlarımız, hem basının sorunlarını masaya yatıracak ve çözüm önerileri üretecek, hem de Edirne'nin doğal ve tarihi güzelliklerini yakından tanıma olanağı bulacak." Yayın yasağı yoluyla basın özgürlüğü engellenemez Gazetecilik mesleğinin ve demokrasinin olmazsa olmazı konumundaki basın ve halkın haber alma özgürlüğünün önemine de kısaca değinen Kolaylı "Bilindiği gibi meslektaşlarımız, kamu kurumlarını ve bu kurumların çalışmalarını toplum adına denetlemek, eleştirmek, kamuoyuna bilgi aktarmakla ödevlidir. Toplumun haber alma özgürlüğü adına görev yapan meslektaşlarımızın, bu görevlerini yaparken engellenmeleri, basın özgürlüğünü kısıtlama anlamını taşır" dedi ve konuşmasına şöyle devam etti: "Anayasa'da basının özgür olduğu ve basının demokratik bir toplumda zorunlu ve ölçülü olmasının gerektiği açıkça yazılıdır. Ayrıca, insan haklarını temel alan gelişmiş demokrasilerin olmazsa olmazları; Şeffaflık, toplumun bilgi edinme hakkı ve basın özgürlüğüdür. Bu nedenle, yayın yasağı yoluyla basının ve toplumun haber alma özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiği görüşündeyiz. Demokratik toplumda ancak istisna olması gereken yayın yasağı uygulamasının, ülkemizde genel bir kurala dönüşmemesi gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. " Barış dili, çağrımız destek gördü Gazeteciler Konfederasyonu'nun Siirt'te yaptığı ilk Başkanlar Kurulu toplantısında "Basında barış dili kullanımını" gündeme getirdiklerini de anımsatan Kolaylı, bu konuyla ilgili şu bilgileri verdi: " Aradan geçen sürede gördük ki; Gerçekten de barış gazeteciliği dili, açıklık dilidir. Sıradanlığın dilidir. Mümkün olduğu kadar çok sesi duyabilmektir. Barış dili kullanımında açık veya gizli bir ayrımcılık yoktur. Barış gazeteciliği dili olumlu beklentiler yaratır. Barış gazeteciliği dili yaratıcılığı kucaklar, herkesin onuruna yer verir ve buna inanır, olayları olduğu gibi yansıtır. Bu bilinçle; Basında barış dili kullanımı çağrısı yapmıştık. Aradan geçen sürede barış dili kullanımının özellikle yerel basında yaygınlık kazandığını memnuniyetle izliyoruz. Meslektaşlarımız yakından şahit olduğu gibi sektörümüzde yaşadığımız en önemli sorunumuz, Türk Ceza Kanunu'nda ve Terörle Mücadele Yasası'nda yer alan basın özgürlüğünün kısıtlayıcı maddelerdir. İfade ve basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır ve Türkiye'de demokratik yaşamın temel sorunu ne yazık ki basın ve ifade özgürlüğüdür. Halkın haber alma hürriyetinin işlerliği için, basın ve ifade özgürlüğü temel gerekliliktir. Özellikle son on yılda Avrupa Birliği uyum süreciyle başlayan yargı reformu kapsamında, hukuk ve ceza alanındaki temel kanunlarda değişiklikler yapılsa da, ifade ve basın özgürlüğü alanını kapsayan değişiklikler dilediğimiz düzeyde olmamıştır. Demokratikleşme ve temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi bakımından bu güne kadar yapılan tüm bu düzenleme ve iyileştirmelere rağmen ifade ve basın özgürlüğü konusunda hala mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Mevzuattan kaynaklanan sorunlar yapılan düzenlemelerle zaman içerisinde kolaylıkla giderilebilir. Fakat ifade ve basın özgürlüğü sorunu başta yönetim, yargı ve toplum zihniyeti olmak üzere çok boyutlu bir yaklaşım ve değişimle çözümlenebilir. Gazeteciler Konfederasyonu olarak, Türkiye'de insanımıza herhangi bir baskı ve müdahaleye maruz kalmadan, kDSC_6534endini meşru bir şekilde ifade edebilme hakkının evrensel ölçülerde tanınması ve sorunsuz bir şekilde uygulanması, toplumsal barış, hoşgörü, uzlaşı, ifade ve basın özgürlüğünün sorun olmaktan çıkması için yoğun çaba harcıyoruz. Bu çabayı, Gazeteciler Konfederasyonumuzun siz değerli üyeleri ile birlikte sürdürmekten büyük onur ve gurur duyuyorum." Sağlık Bakanı Müezzinoğlu: "Sağlık Bakanı olarak basının sağlıklı olmasını isterim" Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise konuşmasında basının önemine değindi ve bir Sağlık Bakanı olarak basının da sağlıklı olması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Basının sorunlarını paylaşmak için Edirnemizde buluşan tüm gazetecileri selamlıyorum. Basın adına üzerinde durulması gereken en önemli iki kelimedir basın özgürlüğü ve barış dili?Basın özgürlüğü hukuk devleti, güçlü demokrasi için zorunluluktur. Basını yıpratma veya parlatma aracı amacıyla kullanmak isteyen anlayıştan kurtarmak lazım. Sağlık Bakanı olarak basının da sağlıklı olmasını isterim. Birlikte bir yerlere basamak basamak götürebiliriz. Demokrasi ve hukuk devleti adına çok daha başarılı olunacaktır. Zaman zaman ayrışsak da atışsak da sizlerle birlikte geleceğe yürümek çok önemlidir." Basının iyi yerlere gelmesinde siyasetin de sorumluluğu vardır " Mesleki saygınlığı ve etik kurulları merkeze alarak en iyi yerlere basını taşımak lazım. Bunun için de siyasetin de sorumlulukları vardır. Eksiklerimiz neyse iletilsin" diyen Sağlık Bakanı Müezzinoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yerel medyamız da çok önemlidir. Özellikle seçim zamanları ortaya çıkan basın kuruluşlarına izin vermemek lazım.Bu gibi girişimlerin gerçek amacı gazetecilik yapmak değil, çıkar beklentisi doğrultusunda basını kullanmaktır. Birlikte başarabileceğimiz yol haritalarını birlikte oluşturalım. Basın ne kadar güçlü ise toplumun gelişimi de o kadar güçlü olur. Ülkemizin hedeflerinde basının rolünün de ne olacağını bilerek, basını bu hedeflere doğru kilitleyebiliriz."
 
Haber :
Bu Haber 594 defa okundu
 Paylaş
 
Anahtar Kelimeler :

YORUM EKLE
TAVSİYE ET

 Yorumlar ( 0 )

Henüz bir yorum yapılmamış

İlgili Haber
İyi Parti Genel Başkan yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu beraberinde ..
AK Parti’den KGD’ye ziyaret…
Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) her yıl geleneksel hale getirdiği iftar yemeğini ..
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle resim sergisi açıldı
KGD’den “Çalışan Gazeteciler Sergisi”…
Zonguldak Dernekler Federasyonu Başkanı KGD’de yeni sloganlarını açıkladı…
Gazeteciler KGD’nin geleneksel iftarında buluştu…
Gazeteci Çetin Sezgin ölümünün 3. Yılında mezarı başında anıldı…
Köşe Yazıları
Merdiven altı Gazetecilik...
Çalışan-çalışmayan Gazeteciler Günü
Yaygın basındaki Zonguldak'lı Gazeteciler...
Köşe Yazarları
Foto Galeri
Karaelmas Gazeteciler Derneği tarafından hatıra ormanı oluşturuldu.
İzlenme : 695
Diksiyon Kursu, sertifika töreni ile sona erdi...
İzlenme : 675
GAZETECİLER BİLGİLERİNİ PAYLAŞACAK
İzlenme : 528
KGD “Diksiyon Eğitimi” düzenledi
İzlenme : 526
Çok Okunanlar
BUGÜN BU HAFTA BU AY

Karaelmas Gazeteciler Derneği

 

 

Sosyal ağlarda bizi takip et
Copyright © Karaelmas Gazeteciler Derneği