Ana Sayfa
Tanıtım
Tüzük
İlkelerimiz
Dernek Yönetimi
İletişim
Mobil Bölüm
MEDYA MAGAZİN
MANGAL SOHBETLERİ
BASIN AÇIKLAMALARI
ETKİNLİKLER
MESLEKİ BİLGİLER
BİZDEN HABERLER
KÖŞE YAZILARI
 DİĞER
  
ANA SAYFA ->  
Başarı Ödülleri Yönetmeliği

KARAELMAS GAZETECİLİK BAŞARI ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE: 1Karaelmas Gazeteciler Derneği, her yıl “Karaelmas Gazetecilik Başarı Ödülleri” adıyla bir yarışma düzenler.

MADDE: 2- Gazetecilik Başarı Ödül Dalları; Basın(Gazete, Dergi, Ajans), Televizyon, Radyo, ve Internet gazeteciliği ana başlıkları altında sıralanır.

Her dalda yarışmaya katılacak yapıtların TÜRKİYE GAZETECİLERİ HAK VE SORUMLULUK BİLDİRGESİ normlarına uygun olması ön koşuldur.

·   BASIN

A. Haber:

a) Siyasal-Sosyal, Ekonomik b) Çevre-Eğitim,  c) Kültür – Sanat, d) Spor  A.      Köşe Yazısı B.      Araştırma  C.      Röportaj  E. Sayfa Düzeni G. Fotoğraf

·   TELEVİZYON (ULUSAL - YEREL)

A. Haber

a) Televizyon Haber b) Haber Program c) Kültür-Sanat - Magazin

·   RADYO 

A. Haber

 a) Haber Yorum Programı

·   İNTERNET GAZETECİLİĞİ

A. Haber

a )Haber Sitesi.

·   ÖZEL ÖDÜL:

Yukarıda sayılan dallardan birinde ya da başka bir alanda veya bir yıllık çalışması dikkate alınarak bir yayın organına veya gazeteciye verilir. Özel ödülü doğrudan Yönetim Kurulu belirler.

KATILMA KOŞULLARI  

MADDE : 3  Ödüller

   a- Yarışma, bir yayın organında (Gazete, Dergi, TV, Radyo, Ajans) ilgili yasaya göre düzenlenmiş sözleşme hükümleri ile çalıştıklarını, sözleşmelerinin sürdürdüğü yayın organı yetkilisinin onayı ile belgeleyen ve Sarı Basın Kartı taşımayan gazetecilere açıktır.

   b. Ödüle aday yapıtlar, 01 Ocak tarihi ile 31 Aralık günleri arasında yayınlanmış olmalıdır. Dizi yazılarda yazının başlangıç tarihi dikkate alınır.

   c. Adaylar, bir başka basın kuruluşu tarafından ödüllendirilmiş eserleri ile Karaelmas Gazetecilik Başarı Ödüllerine katılamaz.

   d. Karaelmas Gazeteciler Derneği’nin seçimle belirlenen organlarında görevli olanlar ile Karaelmas Gazetecilik Başarı Ödülleri Seçici Kurul üyeleri ödüle aday olarak katılamazlar.

   e. Her aday Karaelmas Gazetecilik Başarı Ödülleri’ne bir dalda ve bir eserle katılabilir ya da önerilebilir. Kendi eserini öneren aday bir ekip içinde de görev yapmışsa ekip dışı tutulur.

   f. Ekip çalışmaları için başvurularda ekibin tüm elemanlarının başvuruyu imzalamaları zorunludur.

BAŞVURU

MADDE: 4 -  Ödüllere adaylık aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleşir:

a) Kişisel başvuruyla, b) Çalıştığı kuruluş ya da kurulun yayın sorumlularınca,

KATILMA SÜRESİ

MADDE: 5 -  Yönetmeliğin 3. maddesinde belirlenen koşullara uyan adaylar eserlerini en geç 3 Ocak saat 17:00’a kadar Karaelmas Gazeteciler Derneği Genel Sekreterliğine 6 nüsha olarak ulaştırılır. Adaylar son katılma gününü beklemeden eserleri yayınladıktan hemen sonra da başvurabilirler (6 nüshadan 5’i fotokopi olabilir).

Radyo ve televizyon eserlerinin Genel Sekreterliğe aynı süre içinde ses bandı-CD olarak ulaştırması gereklidir.

Haber Sitenin ödülüne aday gösterilen bir önceki yılın 01 Ocak tarihi ile ödülün tarihini taşıyan yılın 31 Aralık günleri arasındaki bir günlük yayınının disket yada CD olarak ulaştırılması, ayrıca yazıcıdan alınan çıktının 8 kopyasına eklenmesi zorunludur.

MADDE: 6 – Adaylar başvuru yazılarında aşağıdaki bilgileri açık bir biçimde belirtmek zorundadır.

a) Adı, Soyadı b) Eserin yayınlandığı Gazete, Dergi, Ajans Bülteni, TV, Radyo ve yayın tarihi c) Eserin başlığı, katıldığı dal

Yarışmaya aday olan yapıtlar için başvurularda hangi dala aday olduğu açık biçimde belirtilmelidir. Türüne uymadığı için yarışma dışı bırakılan yapıtlardan seçici kurumlar sorumlu değildir.

ç)  Televizyon Program ve Haber video kasetleri yayınlanmış olmalı, CD olarak gönderilmelidir. d)  Adayın kısa bir öz geçmişi ve bir vesikalık fotoğrafı başvuruya eklenmelidir.

Her türlü imzasız eser, Genel Yayın Müdürleri veya Yazı İşleri Müdürleri, TV ve Radyoda Sorumlu Müdürler Tarafından adayın adı belirtilerek onaylanmış olmalıdır.

SEÇİCİ KURUL

MADDE: 9- a) Seçici Kurul, 5 üyeden oluşur ve Aralık ayının ilk yarısı içinde Karaelmas Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulunca belirlenir.

b) Seçici Kurul, Basın veya Televizyon veya Radyo alanında uzun süre çalışmış, görev yaptığı dallarda uzmanlaşmış kişiler ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulur.

MADDE: 10-  Seçici Kurul Ocak ayında toplanır, Bir başkan ve Raportör seçerek çalışmalarını yürütür

Sonuçların belirlenmesinde şu yöntem uygulanır:

Her Seçici Kurul üyesi aday gösterilen esere 3(üç) ile 10(on) arasında değişen tam puan verir. Bir eserin ödül alabilmesi için puan toplamının, oy kullanan Seçici Kurul üyesi sayısına bölünmesi sonunda en az 6 (altı) puan almış olması gereklidir.

Her dalda yılın başarılı gazetecisi olarak İki aday ödüllendirilir. Puanlarda daha fazla sayıda sonuç veren eşitlik halinde bu eşitliğin giderilmesine kadar oylama tekrarlanır. Üçüncü turdan sonra açık oylama yapılır.

ÖDÜLLER

MADDE: 11-  Her daldaki yılın başarılı gazetecilerine mesleği simgeleyen bir plaket ve onur belgesi verilir. Ekip olarak ödül kazanılması halinde eserin sahipleri iki gazeteci ise mesleği simgeleyen plaket ve onur belgeleri adlarına düzenlenir. İkiden fazla eser sahibi bulunması durumunda plaket yayın kuruluşu, onur belgesi gazeteciler adına düzenlenir, ekip şefine verilir.

Internet Gazeteciliği dalının ödülü bu daldaki gazetecilerin konumlarını belirleyecek yasal düzenlemenin gerçekleşmesine kadar yukarıdaki kurallar çerçevesinde bir haber sitesine verilir.

MADDE: 12-  Ödüller her yıl Şubat ayında düzenlenecek törenle dağıtılır.

ÇAĞRI DUYURUSU

 MADDE: 13-  Karaelmas Gazeteciler Derneği bu yönetmelik hükümlerini anımsatan bir özetle üyelerine Kasım ayının ilk haftasında yazılı çağrıda bulunur. Çağrı kamuoyuna da iletilir.

UYGULAMA

MADDE: 14-  Karaelmas Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulunun, 10.07.2005 günkü toplantısında alınan 48 nolu kararı gereği “Karaelmas Gazetecilik Başarı Ödülleri” uygulanır.


  
ANA MENÜ
  Ana Sayfa
  Tanıtım
  Tüzük
  İlkelerimiz
  Dernek Yönetimi
  Medya Kuruluşları
  Derneğimiz
 » Dernek Üyeleri
 » Üye Formu
 » Bize Ulaşın
 » Medya Kuruluşları İletişim
 » Başarı Ödülleri Yönetmeliği
  İletişim
  Mobil Bölüm
  Site Üyelik Sözleşmesi
  Üye Girişi
 
ANA MENÜ
  Ana Sayfa
  Tanıtım
  Tüzük
  İlkelerimiz
  Dernek Yönetimi
  Medya Kuruluşları
  Derneğimiz
 » Dernek Üyeleri
 » Üye Formu
 » Bize Ulaşın
 » Medya Kuruluşları İletişim
 » Başarı Ödülleri Yönetmeliği
  İletişim
  Mobil Bölüm
  Site Üyelik Sözleşmesi
  Üye Girişi
 
SAYFA ALT KISIM